TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT giao quản lý các tuyến đường thủy nội địa

23/07/2019 13:12

Theo Sở GTVT, việc quản lý của cả hai cấp địa phương và Trung ương trên một tuyến sông khiến việc sửa chữa duy tu gặp khó khăn...

TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT giao quản lý các tuyến đường thủy nội địa 1
TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT giao cho TP quản lý các tuyến đường thủy nội địa để thuận lợi trong công tác quản lý, duy tu

Sáng 23/7, Sở GTVT TP.HCM cho biết, đã có văn bản gửi UBND TP kiến nghị Bộ GTVT giao cho TP quản lý các tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn TP.HCM.

Theo Sở GTVT, hiện nay các tuyến đường thủy nội địa TP.HCM do Sở GTVT quản lý và Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam cùng thực hiện công tác đảm bảo ATGT trên sông Sài Gòn, sông Chợ Đệm - Bến Lức, rạch Ông Lớn. Việc quản lý của cả hai cấp địa phương và Trung ương trên một tuyến sông khiến việc sửa chữa duy tu gặp khó khăn, không đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý các bến thủy.

Từ thực trạng nêu trên, nhằm thống nhất trong công tác quản lý và bảo trì đường thủy nội địa quốc gia đã được ủy quyền quản lý trên địa bàn TP, Sở GTVT kính đề nghị UBND TP kiến nghị Bộ GTVT.

Cụ thể, về quản lý các tuyến đường thủy quốc gia trên địa bàn TP gồm phân cấp cho TP.HCM quản lý toàn diện các tuyến đường thủy nội địa quốc gia đã được Bộ GTVT ủy quyền quản lý (một phần) bao gồm 5 tuyến với tổng chiều dài 56,8km.

Về quản lý các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn TP gồm phân cấp cho Cảng vụ đường thuy nội địa TP thuộc Sở GTVT quản lý các bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia (chưa ủy quyền).

Sở GTVT cho rằng, việc phân cấp cho TP.HCM quản lý toàn diện các tuyến đường thủy nội địa quốc gia đã được Bộ GTVT ủy quyền quản lý sẽ phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, chỉ 1 đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Khi được phân cấp quản lý TP có các lực lượng chức năng, có đầy đủ điều kiện và công cụ để thực hiện công tác quản lý hiệu quả, kịp thời. Chủ động trong việc phát triển vận tải hàng hóa, hành khách đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đặc biệt là việc vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các cảng biển khu vực TP.HCM. Đây là thế mạnh của TP cần được phát huy để giảm áp lực vận tải đường bộ.

Trong trường hợp được Bộ GTVT phân cấp quản lý, Cảng vụ đường thủy nội địa TP, Trung tâm Quản lý đường thủy có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trên các tuyến đường thủy quốc gia đã được ủy quyền.

Đỗ Loan