TP.HCM sẽ thi tuyển Giám đốc, Phó GĐ Sở?

03/06/2016 10:57

Chiều 2/6, VP UBND TP.HCM cho biết vừa nhận được tờ trình của Sở Nội vụ về Đề án thi tuyển lãnh đạo.

TP.HCM sẽ thi tuyển Giám đốc, Phó GĐ Sở? 1

Nếu được thông qua, TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp sở vào đầu tháng 1 – 12/2017

 Một lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, dự thảo đề án thi tuyển vào các chức danh: giám đốc và phó các sở và tương đương. Trưởng phòng và phó tương đương thuộc sở, ngành của TP. Trưởng  và phó và tương đương thuộc UBND quận, huyện thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối tượng dự tuyển là công chức, viên chức do cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý giới thiệu người trong quy hoạch của cơ quan, đơn vị mình tham gia dự tuyển.

Công chức, viên chức thuộc các cơ quan khác của TP.HCM có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn; có quy hoạch chức danh tương đương; đáp ứng các tiêu chuẩn của vị trí đăng ký dự tuyển; có đơn tự nguyện đăng ký tham gia dự tuyển; được cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác nhận xét, đánh giá có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển và được người đứng đầu cơ quan giới thiệu tham gia dự tuyển.

Người tham gia thi tuyển là công dân nước Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, có trình độ đại học trở lên, có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao, không trong thời gian bị truy cứu hình sự…

Nếu được thông qua, TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển vào đầu tháng 1 – 12/2017.

Ngọc Anh