TP.HCM thông qua đề án “Tăng cường vận tải công cộng, thu phí xe cá nhân”

11/07/2020 19:26

HĐND TP.HCM đã thống nhất thông qua đề án tăng cường VTHKCC kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân để hạn chế ùn tắc...

TP.HCM thông qua đề án “Tăng cường vận tải công cộng, thu phí xe cá nhân” 1
HĐND TP.HCM đã thông qua đề án tăng cường VTHKCC và kiểm soát xe cá nhân để giảm kẹt xe. Ảnh Đỗ Loan

Chiều 11/7, kỳ họp thứ 20 HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục phiên làm việc ngày thứ 3 (từ ngày 9 đến ngày 11/7).

Theo đó, HĐND TP vừa biểu quyết thông qua đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh đó, điều chỉnh NQ 01/2018/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn.

HĐND TP tán thành việc xây dựng đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM”. Đây là đề án rất quan trọng, có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như cuộc sống của người dân thành phố.

Phát triển giao thông công cộng phải kết hợp, đi đôi với việc hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông. Phát triển vận tải hành khách công cộng là điều kiện để kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Trong đó, phát triển vận tải hành khách khối lượng lớn (metro, monorail,...) là điều kiện đảm bảo phát triển vận tải hành khách công cộng bền vững.

Ngân sách Nhà nước giữ vai trò chủ đạo (bao gồm đầu tư hạ tầng và vận hành khai thác), đảm bảo hệ thống giao thông công cộng phát triển bền vững. Các giải pháp hành chính và giải pháp kinh tế cần được kết hợp hài hòa và triển khai một cách toàn diện, đồng bộ trong việc kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

Giải pháp để hạn chế ùn tắc bao gồm thu phí xe ôtô lưu thông vào trong khu vực trung tâm thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021-2030.

Tổ chức quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại các khu vực phát triển đô thị mới, các đầu mối giao thông vận tải khối lượng lớn (nhà ga đường sắt đô thị, điểm trung chuyển lớn,...) giai đoạn 2021-2030.

Giao UBND TP nghiên cứu đề án, về tổng thể phải cải thiện được tình hình giao thông hiện nay của thành phố. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

HĐND TP cũng thống thất đề án điều chỉnh NQ 01/2018/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP và quy định để lại phục vụ công tác thu phí.

Theo đó, giao UBND TP quyết định đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện quản lý đỗ xe, đơn vị thu phí và giải pháp công nghệ thực hiện. Đồng thời giao UBND TP xem xét quyết định hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng số vốn là 1.769,760 tỷ đồng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho 29 dự án giao thông.

Đỗ Loan