TP.HCM yêu cầu gắn phù hiệu và thiết bị GSHT cho ô tô tải

10/11/2016 19:10

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải gắn phù hiệu, thiết bị GSHT cho ô tô tải...

tp.hcm yêu cầu gắn phù hiệu và thiết bị gsht cho ô tô tải

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu gắn phù hiệu và thiết bị GSHT cho ô tô tải từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn (Ảnh: Tạ Tôn)

Ngày 10/11, Sở GTVT TP.HCM đã gửi văn bản đến các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về việc gắn phù hiệu và thiết bị GSHT cho ô tô tải theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Sở GTVT thành phố đề nghị các đơn vị chưa, hoặc đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhưng chưa có các loại hình kinh doanh, cụ thể: Trước ngày 1/1/2017, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn; Trước ngày 1/7/2018, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn thì liên hệ với Sở để được cấp Giấy phép.

Đối với những loại xe chưa được gắn phù hiệu trước khi Nghị định số 86 có hiệu lực thì việc gắn phù hiệu được thực hiện theo lộ trình như sau: Trước ngày 1/7/2015, xe buýt, xe đầu kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc kinh doanh vận tải phải gắn phù hiệu. Trước ngày 1/1/2016, gắn phù hiệu cho các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa từ 10 tấn trở lên. Trước ngày 1/7/2016, buộc các xe từ 7 tấn đến dưới 10 tấn gắn phù hiệu. Trước ngày 1/1/2017, gắn phù hiệu đối với các xe từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn. Trước ngày 1/7/2018, các xe dưới 3,5 tấn phải gắn phù hiệu.

Đối với các loại xe chưa được lắp thiết bị GSHT trước khi Nghị định 86 có hiệu lực thì việc lắp đặt được thực hiện theo lộ trình: Trước ngày 1/7/2015, các xe taxi, xe đầu kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc gắn thiết bị GSHT. Trước ngày 1/1/2016, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên gắn thiết bị GSHT. Trước ngày 1/7/2016, buộc các xe từ 7 tấn đến dưới 10 tấn gắn thiết bị GSHT. Trước ngày 1/1/2017, gắn thiết bị GSHT đối với các xe từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn. Trước ngày 1/7/2018, gắn thiết bị GSHT cho các xe dưới 3,5 tấn.

Xem thêm video:

Mai Huyên