Trà Vinh: 14 công trình đầu tư Y tế chưa đảm bảo quy định chất lượng

09/03/2021 17:10

Thanh tra Trà Vinh xác định, 18 công trình trong lĩnh vực y tế ở tỉnh này còn nhiều sai sót, vi phạm quy định về đầu tư xây dựng cơ bản.

Trà Vinh: 14 công trình đầu tư Y tế chưa đảm bảo quy định chất lượng 1

Ảnh minh họa

Chiều 9/3, nguồn tin Báo Giao thông, Thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa có thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với công tác xây dựng cơ bản trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo kết luận, kết quả thanh tra 18 công trình đầu tư xây dựng trong lĩnh vực y tế do Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và UBND huyện Cầu Kè, Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành và UBND thị xã Duyên Hải làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Trà Vinh vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm, trong việc tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản.

Cụ thể, theo Điều 45 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 về đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra tỉnh này xác định có 11 công trình sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán; 1 công trình khi lập cơ bản dự án có lập danh mục mua sắm mới thiết bị nhưng không triển khai thực hiện dẫn đến lãng phí chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; 11 công trình có sai sót trong khâu thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế; 4 công trình có xảy ra sai sót về lập, phê duyệt hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu…

Đáng chú ý, trong 18 công trình đầu tư nói trên, Thanh tra phát hiện có 14 công trình chưa đảm bảo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 7 công trình còn sai sót, chưa phù hợp quy định về luật đấu thầu...

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Trà Vinh còn chỉ ra một số sai sót khác liên quan đến 9 công trình có gói thầu mua sắm thiết bị y tế, thiết bị văn phòng để cung cấp cho 9 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh như điều chuyển tải sản công nhưng không xin ý kiến của Sở Y tế; gói thầu mua sắm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không có hồ sơ bàn giao tài sản...

Từ những hạn chế thiếu sót trên, Thanh tra tỉnh Trà vinh kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm điểm đối với 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc quyền quản lý.

Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND các huyện nêu trên có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 400 triệu. Đồng thời tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 1 cá nhân thuộc Sở Y tế, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân thuộc UBND huyện Cầu Kè, Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành và UBND thị xã Duyên Hải.

Lê An