Trà Vinh, Bình Thuận "dính" hàng loạt sai phạm về đất đai

05/05/2019 16:59

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại Trà Vinh và Bình Thuận.

Trà Vinh, Bình Thuận
Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại Trà Vinh

Báo cáo mới đây của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại Bình Thuận và Trà Vinh, đặc biệt liên quan tới DN cổ phần trên địa bàn.

Cụ thể, tại Trà Vinh, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai phạm cơ bản như: Chưa tham mưu rà soát xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền để xác định giá trị quyền sử dụng đất trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp; chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ký lại hợp đồng thuê đất sau khi cổ phần hóa; sử dụng đất không đúng mục đích theo phương án sử dụng đất được phê duyệt…

Điển hình, vụ việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Sở TN&MT Trà Vinh chưa tham mưu, rà soát phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền giám sát để xác định giá trị quyền sử dụng đất trước khi thực hiện định giá giá trị doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã được giao thửa đất số 45 (diện tích 4.467m2) tại ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành để tập trung rác thải, tuy nhiên thực tế mặt bằng được san phẳng phục vụ cho việc ươm trồng cây xanh, công trình và thu gom bùn phục vụ mục đích riêng của công ty.

Với Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, báo cáo chỉ rõ việc thực hiện quản lý tính tiền thuê đất chưa đảm bảo đầy đủ kịp thời theo quy định việc miễn giảm tiền thuê đất. Đơn cử trường hợp Công ty Cổ phần Trà Bắc không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, tuy nhiên mục đích của tỉnh nhằm thu hút đầu tư nên đã bổ sung địa bàn ưu đãi thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long.

Tương tự, tại Bình Thuận, kết quả kiểm toán cho biết, một số đơn vị cổ phần hóa không thực hiện được nghĩa vụ tài chính do địa phương chậm làm các trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ với ngân sách nhà nước gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên đất và huy động nguồn thu cho ngân sách địa phương không kịp thời. Đồng thời, Sở TN&MT Bình Thuận chưa phối hợp với các đơn vị thuê đất để hoàn thiện các thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất; chậm thực hiện ký hợp đồng thuê đất khi đã có quyết định giao cho thuê đất của UBND tỉnh.

Điển hình, vụ việc Công ty Du lịch Bình Thuận trước khi chuyển sang Công ty Cổ phần đã được UBND tỉnh xác định giá trị lợi thế về địa lý để xác định giá trị doanh nghiệp của 4 khu đất. Theo đó, UBND tỉnh đã thuê công ty thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa, tuy nhiên còn xác định thiếu giá trị lợi thế về vị trí địa lý của khu đất cơ sở giặt ủi tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết với diện tích 2.780 m2 dẫn đến khả năng xác định không đúng giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa.

Đặc biệt, các doanh nghiệp cổ phần hóa trước năm 2007, Sở TN&MT Bình Thuận đều không kiểm tra thực tế và trình UBND cấp tỉnh, không rà soát hiện trạng sử dụng đất chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển từ công ty nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định.

Trước thực trạng trên, Tổng kiểm toán Nhà Nước đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh và Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán phải kiểm tra, đối chiếu thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII trước ngày 30/6.

Hoàng Ngân