Trà Vinh sai phạm về tài chính gần 70 tỷ đồng

23/07/2019 17:42

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chấn chỉnh ngay những hạn chế sai sót...

Trà Vinh sai phạm về tài chính gần 70 tỷ đồng 1
Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo kết luận Thanh tra về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Trà Vinh (từ 2013 đến 2017).

Kết quả, liên quan đến lĩnh vực đất đai, Thanh tra phát hiện trong 5 năm, hầu hết các nội dung được kiểm tra đều có sai phạm. Trong đó, sai phạm phổ biến, gây hậu quả phức tạp, lâu dài là sai phạm trong công tác giao đất (ở cả cấp tỉnh và cấp huyện), nhất là công tác giao đất tái định cư tại các huyện.

Thanh tra nhận định, những sai phạm này có nguyên nhân từ việc không tuân thủ pháp luật của chính quyền các cấp. Đặc biệt, sai phạm về tài chính lên đến gần 70 tỷ. Trong đó, thu quá quy định 1 tỷ đồng, khoản này đã được thu vào Ngân sách Nhà nước. Thực tế, sau khi cấp giấy hoặc chuyển mục đích sử dụng đã có nhiều trường hợp chuyển nhượng, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch khác. Thất thu ngân sách hơn 68 tỷ, do các khoản này đối tượng được hưởng lợi là người dân mà chủ yếu là các hộ được giao đất tái định cư, là đồng bào dân tộc; do chính quyền không thực hiện đúng quy định pháp luật, chậm giao đất cho người đủ tiêu chuẩn tái định cư. Mặt khác, thực tế cũng đã có sự chuyển nhượng, chuyển đổi, xây dựng trên các thửa đất. Như vậy, việc truy thu tiền sử dụng đất với người dân là không khả thi và dễ gây khiếu nại phức tạp.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và sử dụng đất cũng xảy ra nhiều sai phạm, việc quản lý của địa phương còn lỏng lẻo. Cụ thể, nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch, chiếm đến 40% số dự án, chuyển mục đích sử dụng đất lên đến 53% không phù hợp quy hoạch, chuyển mục đích tự phát trong dân khoảng 970 ha, nhưng đã có đến 459 ha không phù hợp quy hoạch…

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chấn chỉnh ngay những hạn chế sai sót. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát kết quả thanh tra và kết luận thanh tra do các cơ quan thanh tra của tỉnh thực hiện. Theo đó, kết quả phát hiện nhiều sai phạm của đối tượng thanh tra nhưng kết luận không kiến nghị xử lý hoặc xử lý chưa phù hợp.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát và có hình thức xử lý đối với 56 dự án không phù hợp quy hoạch, các dự án chậm tiến độ hoặc không tổ chức thực hiện.

Các sở, ngành kiểm tra, rà soát quỹ đất ngành mình quản lý, tránh để tình trạng lấn, chiếm đất công và sử dụng sai mục đích.

UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo thời kỳ xảy ra sai phạm, chỉ đạo chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại. Đồng thời chỉ đạo tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý hành chính trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế nói trên.

Trong đó, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất áp dụng pháp luật không đúng gây thất thu ngân sách. Đặc biệt xem xét xử lý trách nhiệm đối với việc giao đất tái định cư không đúng quy định gây thất thu ngân sách tại Công trình Đường tránh Quốc lộ 60, huyện Tiểu Cần.

Lê An