Trắc nghiệm: Bộ câu hỏi chỉ dành cho các triệu phú kiến thức

27/11/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: ”Lửa thử …, gian nan thử sức”?

Quang Tùng