Trắc nghiệm: Chỉ người sở hữu “siêu trí tuệ” mới trả lời đúng hết bộ câu hỏi này

30/03/2020 16:55

Bộ 15 câu hỏi dưới đây dành cho những người có vốn hiểu biết sâu rộng và trí nhớ “đỉnh cao”.

1

Từ nào sau đây không chỉ một loại nhạc cụ?

Quang Tùng