Trắc nghiệm: Loạt câu đố siêu "khoai" khiến anh em vò đầu bứt tóc

07/08/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Quả quất ở miền Bắc được người miền Nam gọi tên là gì?

Quang Tùng