Trắc nghiệm: Trả lời đúng loạt câu hỏi này bạn xứng đáng là ”siêu trí tuệ”

05/12/2022 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Từ nào còn thiếu trong câu: “Mất … mới lo làm chuồng”?

QUANG TÙNG