Trạm Tam Nông thu phí đường bộ từ mức 35.000đ/vé/lượt

20/01/2017 09:07

Cước phí đường bộ đối với phương tiện giao thông qua trạm Tam Nông (Phú Thọ) được áp dụng từ 15/02/2017 – 31/12/2019.

Trạm Tam Nông thu phí đường bộ từ mức 35.000đ/vé/lượt 1

Căn cứ Hợp đồng BOT, mức phí đường bộ qua trạm thu phí Tam Nông áp dụng từ 15/2/2017 đến31/12/2019

Căn cứ Phụ lục hợp đồng 1 của Hợp đồng số 24/HĐ.BOT-BGTVT Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn QL32 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 đoạn từ cầu Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT giữa Bộ GTVT với liên danh Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng – Công ty CP TASCO và Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ tháng 12 năm 2016.

Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ thông báo Biểu mức cước phí đối với xe qua Trạm thu vé Tam Nông được áp dụng từ 15/02/2017 – 31/12/2019 như sau:

Trạm Tam Nông thu phí đường bộ từ mức 35.000đ/vé/lượt 2

 

P.V