Ngay sau khi lễ khai ấn tại Đền Trần được tiến hành xong, từ 0h30 ngày 5/2, người dân được vào khuôn viên đền để lễ, cầu may, cầu sức khoẻ. Mặc dù 5h sáng, Ban tổ chức mới phát ấn nhưng nhiều người dân đã lựa chọn vạ vật, ngủ tại nơi xếp hàng để lấy ấn dù trời mưa phùn.
Ngay sau khi lễ khai ấn tại Đền Trần được tiến hành xong, từ 0h30 ngày 5/2, người dân được vào khuôn viên đền để lễ, cầu may, cầu sức khoẻ. Mặc dù 5h sáng, Ban tổ chức mới phát ấn nhưng nhiều người dân đã lựa chọn vạ vật, ngủ tại nơi xếp hàng để lấy ấn dù trời mưa phùn.
Quốc Phương