"Chúng tôi quan niệm rằng nếu có được những lá ấn đền Trần đầu tiên, sau giờ khai ấn sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc và công danh nên rất nhiều người nên dù có rét hay mưa thì chúng tôi cũng vẫn kiên nhẫn chờ", anh Tuấn, đến từ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho hay.
"Chúng tôi quan niệm rằng nếu có được những lá ấn đền Trần đầu tiên, sau giờ khai ấn sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc và công danh nên rất nhiều người nên dù có rét hay mưa thì chúng tôi cũng vẫn kiên nhẫn chờ", anh Tuấn, đến từ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho hay.
Quốc Phương