Để đánh bắt được cá, người dân phải dầm mình dưới nước một thời gian lâu trên cái nắng như đổ lửa của miền Trung. Việc đánh bắt tuy vất vả nhưng ai cũng háo hức
Để đánh bắt được cá, người dân phải dầm mình dưới nước một thời gian lâu trên cái nắng như đổ lửa của miền Trung. Việc đánh bắt tuy vất vả nhưng ai cũng háo hức
Sỹ Hòa