Trình Chính phủ dự thảo Luật Đường sắt sửa đổi vào tháng 6/2016

19/01/2016 18:21

Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm trong năm 2016 được Cục Đường sắt VN đặt ra tại Hội nghị tổng kết...

trình chính phủ dự thảo luật Đường sắt sửa đổi vào tháng 6/2016
Trình Chính phủ dự thảo Luật Đường sắt sửa đổi vào tháng 6/2016 Ảnh minh họa

Thực hiện lộ trình xây dựng, ban hành các văn bản QPPL về đường sắt theo kế hoạch Bộ GTVT giao, trong năm 2016, Cục Đường sắt VN đặt trọng tâm xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi) để trình Chính phủ trong tháng 6/2016. Bên cạnh đó, Cục xây dựng dự thảo Nghị định sau khi Luật Đường sắt được Quốc hội thông qua; hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL về đường sắt để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt.

Về đảm bảo ATGT đường sắt, Cục Đường sắt VN đặt mục tiêu giảm ít nhất 5% TNGT đường sắt ở cả ba tiêu chí. Để đạt mục tiêu này, Cục tập trung hoàn thiện văn bản QPPL về ATGT; nâng cao hiệu quả tuyên truyền ATGT; tăng cường cưỡng chế hành vi vi phạm hành lang ATGT đường sắt, kiểm tra điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng, kiểm soát chặt tải trọng phương tiện...

Bên cạnh đó, Cục Đường sắt VN sẽ thực hiện 6 cuộc thanh tra theo đoàn, 38 cuộc thanh tra độc lập; hoàn thiện Đề án nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra vận tải đường sắt...