Trung bình mỗi năm Việt Nam có thêm 35 nghìn doanh nghiệp

19/01/2018 18:35

Giai đoạn 2012-2017, trung bình mỗi năm cả nước thêm 35 nghìn doanh nghiệp. Riêng 2017, có hơn 100 doanh nghiệp thành lập mới.

trung bình mỗi năm việt nam có thêm 35 nghìn doanh nghiệp

Năm 2017, doanh nghiệp hoạt động nông nghiệp tăng cao với 50% so với năm 2012

Theo công cố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Tổng cục Thống kê ngày 19/1, đến 1/7/2017, cả nước có gần 5,9 triệu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp, tăng 13,7% so với năm 2012 (706 nghìn đơn vị); mỗi năm tăng bình quân 2,6%, thấp hơn mức tăng 5% của thời kỳ trước 2007-2012.

Trong đó, khu vực nòng cốt là doanh nghiệp, tính đến 1/1/2017 cả nước có 518 nghìn doanh nghiệp thực tế đang tồn tại, tăng 176 nghìn doanh nghiệp và gấp 1,5 lần so với năm 2012, trong đó có 505 nghìn doanh nghiệp thực tế hoạt động.

Như vậy, trong giai đoạn 5 năm này, mỗi năm cả nước tăng thêm khoảng 35 nghìn doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng là khu vực tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lao động nhất với 14 triệu việc làm, tăng 28,5% so với năm 2012. Trong đó, 14 triệu lao động thuộc các doanh nghiệp thực tế hoạt động.

Như vậy, tính trung bình trong giai đoạn 2012-2017, số lượng doanh nghiệp tăng bình quân 8,7% mỗi năm và số lao động tăng bình quân hơn 5% mỗi năm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, nhìn chung lao động bình quân trên một đơn vị kinh tế thay đổi không đáng kể so với năm 2012. Lao động bình quân một doanh nghiệp giảm từ 32 người xuống 27 người; trong đó doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước đều giảm tương ứng là 20 người và 3 người/1 doanh nghiệp. Riêng các doanh nghiệp FDI tăng bình quân 15 người/1 doanh nghiệp so với năm 2012.

Theo ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và dịch vụ, dịch vụ là khu vực có số lượng doanh nghiệp lớn nhất với 362 nghìn doanh nghiệp, chiếm 70% tổng số doanh nghiệp và tăng 57% so với năm 2012.

Khu vực thu hút được nhiều sự chú ý nhất hiện nay là nông, lâm nghiệp và thủy sản (với sự bứt phá trong hoạt động xuất khẩu năm 2017) có số lượng doanh nghiệp thấp nhất với 4.942, tăng 27% so với năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này chỉ tăng 6,1%. Đáng chú ý là các doanh nghiệp hoạt động nông nghiệp tăng cao với 50% so với năm 2012. Tổng cục Thống kê cho rằng, đây là kết quả của chính sách thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản những năm gần đây…

C.Sơn