Trưng cầu giám định xe chuyên dùng nhập khẩu có số khung nghi vấn

24/02/2016 09:12

Cục Đăng kiểm VN có thẩm quyền đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe.

Trưng cầu giám định xe chuyên dùng nhập khẩu có số khung nghi vấn 1
Một loại xe máy chuyên dùng thuộc diện điều chỉnh bởi Thông tư 89 (ảnh minh họa)

Theo Thông tư số 89 của Bộ GTVT (quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016), Cục Đăng kiểm VN là cơ quan quản lý, tổ chức và thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu; sản xuất, lắp ráp trong nước; xe cải tạo và khai thác sử dụng.

Xe máy chuyên dùng gồm các loại xe, máy và thiết bị thi công di động được nêu trong TCVN 7772:2007 và phụ lục II của Thông tư số 13 năm 2015. Một số quy định quản lý cụ thể như sau:

Đối với xe nhập khẩu: trường hợp có nghi vấn về tình trạng số khung, số động cơ xe, Cục Đăng kiểm VN sẽ trưng cầu giám định tại cơ quan chuyên ngành để xử lý. Trường hợp tẩy sửa, thay đổi số khung, động cơ xe sẽ bị thông báo vi phạm tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan để giải quyết theo quy định.

Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước: cơ sở xuất xưởng xe không phù hợp với mẫu đã được cấp chứng nhận sẽ bị đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểu loại trong 3 tháng. Sau 3 tháng không khắc phục bị đình chỉ lần 2; sau 2 lần đình chỉ liên tiếp vẫn không khắc phục thì bị thu hồi Giấy chứng nhận. Ba trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận kiểu loại gồm: kiểu loại sản phẩm không còn thỏa mãn tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; cơ sơ vi phạm nghiêm trọng quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; 2 lần liên tiếp bị đình chỉ Giấy chứng nhận.

Đối với xe cải tạo, hồ sơ cải tạo phải lưu trữ ít nhất 2 năm.

Đối với xe khai thác sử dụng, có thể được kiểm tra ngoài phạm vi của đơn vị đăng kiểm.

Các hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng lần đầu phương tiện có thể được gửi và nhận kết quả qua kênh thông tin điện tử.

Hồng Xiêm