Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì?

10/08/2022 13:38

Ngày 10/8, Công an TP.HCM đã ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động (trung đoàn) dự bị chiến đấu.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM làm trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cùng 3 phó trung đoàn.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 1

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM bắt tay động viên chiến sĩ.

Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, trung đoàn có 3 tiểu đoàn trực thuộc và 1 đại đội cơ giới phục vụ công tác hậu cần với 1.279 cán bộ, chiến sĩ.

Trung đoàn có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động từ Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.HCM; Tham gia xử lý các tình huống, phương án tác chiến, phòng chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình...

Lực lượng này được sử dụng quân trang, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phục vụ công tác huấn luyện, luyện tập, chiến đấu.

“Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập trên cơ sở nền tảng là các lực lượng công an địa phương. Theo đó, 3 tiểu đoàn trực thuộc là biên chế quân số ở các phòng nghiệp vụ và công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức để đóng quân trên các địa bàn, cụm, khu an ninh.

Khi có tình huống xảy ra ở khu vực mục tiêu nào thì sẽ huy động lực lượng cho phù hợp, đảm bảo tính cơ động nhanh”, thượng tá Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (PK02E); Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu cho biết.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 2

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 3

Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (PK02E), Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu tuyên thệ.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 4

Trung đoàn có 3 tiểu đoàn trực thuộc và 1 đại đội cơ giới phục vụ công tác hậu cần với 1.279 cán bộ, chiến sĩ.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 5

Trung đoàn có nhiệm vụ chống khủng bố, bạo loạn chính trị, biểu tình trái phép...

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 6

Lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu hoạt động độc lập với Trung đoàn CSCĐ (PK02E) hiện tại.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 7

Tại buổi lễ, các chiến sĩ biểu diễn võ thuật.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 8

Tình huống CSCĐ dự bị chiến đấu khống chế đối tượng quá khích.

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Công an TP.HCM có những nhiệm vụ gì? 9

Lực lượng này được sử dụng quân trang, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phục vụ công tác huấn luyện, luyện tập, chiến đấu.

Bùi Tư