Trung Quốc bổ nhiệm một loạt lãnh đạo các bộ

20/03/2018 14:05

Sáng 19/3, tại Thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã tổ chức phiên họp toàn thể...

trung quốc bổ nhiệm một loạt lãnh đạo các bộ

Các đại biểu Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu chấp thuận các chức danh do ông Tập Cận Bình đề cử - Ảnh: Tân Hoa xã

Tham dự phiên họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương cùng nhiều lãnh đạo cấp cao và gần 3.000 đại biểu.

Qua hình thức bỏ phiếu, phiên họp nhất trí bầu ông Tiêu Tiệp làm Tổng thư ký Quốc Vụ viện; ông Vương Nghị tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng; ông Ngụy Phương Hòa làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Hà Lập Phong làm Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia.

Các ông: Trần Bảo Sinh làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Vương Chí Cương làm Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; Miêu Vu làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin; Ba Đặc Nhĩ làm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề dân tộc.

Ông Triệu Khắc Trí làm Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Văn Thanh làm Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia; ông Hoàng Thụ Hiền làm Bộ trưởng Bộ Dân chính; ông Phó Chính Hoa làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lưu Côn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Trương Kỷ Nam làm Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An ninh xã hội; ông Lục Hạo làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên thiên nhiên; ông Lý Can Kiệt làm Bộ trưởng Bộ Môi trường sinh thái; ông Vương Mông Huy làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành thị, nông thôn và Nhà ở; ông Lý Tiểu Bằng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Ngạc Cánh Bình làm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi; ông Hàn Trường Phú làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn; ông Chung Sơn làm Bộ trưởng Bộ Thương mại; ông Dịch Cương làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc; ông Lạc Thụ Cương làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch; ông Mã Hiểu Vĩ làm Chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe y tế quốc gia; ông Tôn Thiệu Sánh làm Bộ trưởng phụ trách vấn đề cựu chiến binh; ông Vương Ngọc Phổ làm Bộ trưởng Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp.

Hòa Bình