Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả kiện 6 công ty né tác quyền?

24/02/2017 21:01

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả chuẩn bị khởi kiện 6 công ty đã né tránh trả tiền tác quyền.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả chuẩn bị khởi kiện 6 công ty đã né tránh trả tiền tác quyền

Ngày 24/2, Nhạc sĩ Phó Đức Phương (Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam) cho biết, năm 2016 cũng là năm Trung tâm đã liên tục bám sát quá trình thực thi quyền tác giả đối với lĩnh vực biểu diễn. Nhìn chung, các đơn vị tổ chức biểu diễn đã nhận thức đúng về nghĩa vụ thực hiện quyền tác giả theo quy định, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều đơn vị cố tình trốn tránh.

Ông cũng cho cho hay, bộ phận Pháp chế đang chuẩn bị một số hồ sơ để năm 2017, sẽ tiến hành khởi kiện một số trường hợp tổ chức/cá nhân lợi dụng mẫu “Đơn cam kết số 14” khi đăng ký tổ chức biểu diễn, phát hành băng đĩa nhạc để né tránh việc xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu quyền tác giả như: Công ty Interbrand – Chương trình Đêm tình nhân 2; Công ty TNHH Cổng Ý Tưởng – biểu diễn tại Đà Nẵng ngày 4/6/2016; Công ty Phong Việt – biểu diễn tại Đà Nẵng ngày 11/6/2016; Chương trình “Độc & Đẹp 52”; Công ty cổ phần Công nghệ và tâm nhìn Yêu Âm Nhạc – chương trình Yanbeatfest ngày 26/11/2016 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM; Công ty TNHH Đồng Dao – Liveshow Khánh Ly ngày 2/12/2016 tại Nhà thi đấu quân khu 7, TP.HCM.

Phạm Lý