Trung tuần tháng 8 sẽ diễn ra Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

12/08/2019 18:57

Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 8/2019, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Trung tuần tháng 8 sẽ diễn ra Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” 1
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin về Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại cuộc họp báo

Đây là thông tin được công bố tại cuộc họp báo chiều nay (12/8) tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" nhằm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

“Hội thảo là hoạt động khoa học, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đồng thời, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúc rút thành lý luận để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng nói chung, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương phù hợp với hiện nay, đáp ứng yêu cầu về xây dựng Đảng…”, ông An nhấn mạnh.

Tham dự hội thảo sẽ có 60 chuyên đề tham luận do các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác đảng chuyên trách ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương và đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp của 9 tỉnh, thành.

Các tham luận tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm rõ hơn nội hàm về đạo đức “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự phát triển giá trị lý luận qua thực tiễn 50 năm thực hiện Di chúc của Người và sự vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể; tính khoa học, nhân văn về nêu gương, thực hành noi gương của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực của đời sống…

Hội thảo cũng tập trung làm rõ giá trị thực tiễn, kết quả và thành tựu, hạn chế, yếu kém và những vấn đề mới đặt ra để thực hiện việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, đề xuất nội dung, giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định về nêu gương sát với yêu cầu thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực.

Theo ông An, sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ phối hợp với nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Sự thật xuất bản cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại cuộc họp báo, nhiều đại diện cơ quan thông tấn, báo chí cho rằng, hội thảo nên đẩy mạnh nội dung làm rõ những vấn đề, giá trị thực tiễn và các giải pháp, hành động cụ thể trong nêu gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên và trong công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, cần đẩy mạnh truyền thông để tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên không chỉ ở hai Đảng bộ mà còn trong toàn xã hội về học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ Nam