Trung ương cho ý kiến nhân sự 2 thành viên Chính phủ

11/10/2017 20:44

Hội nghị Trung ương 6 thông qua 4 Nghị quyết quan trọng và cho ý kiến nhân sự 2 thành viên Chính phủ.

trung ương cho ý kiến nhân sự 2 thành viên chính phủ

Tại Hội nghị T.Ư 6, T.Ư đã bàn thảo, thông qua 4 nghị quyết quan trọng và cho ý kiến về nhân sự 2 thành viên Chính phủ - Ảnh: Nhật Bắc

Theo thông cáo từ Văn phòng T.Ư Đảng, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4/10 - 11/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ. 

Đặc biệt, T.Ư dịp này cũng đã tiến hành một số việc về công tác nhân sự.

Cụ thể, Ban chấp hành T.Ư đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư khoá 12 gồm: ông Phan Đình Trạc, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành T.Ư cũng đã cho ý kiến về nhân sự Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra Chính phủ.

T.Ư đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; quyết định kỷ luật ông Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; cho thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12.

Thông qua 4 Nghị quyết quan trọng

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:

Thứ nhất, Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ 2, Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ 3, Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Thứ 4, Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng thời, giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các nghị quyết nói trên.

Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương cũng thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để ban hành chính thức Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trình QH xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 tới.

Theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Trung ương đã xem xét và thống nhất cao với Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị lần thứ 5 đến hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tại phiên họp 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 11/10, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo kế hoạch tại kỳ họp thứ 4 sắp tới, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Tổng TTCP với ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Trương Quang Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban công tác đại biểu của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức TƯ chuẩn bị sớm phương án nhân sự để Ủy ban Thường vụ cho ý kiến vào chiều ngày 13/10, trước khi trình ra Quốc hội. 

Trước đó, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa đã được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đối với Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, một nguồn tin cho biết, ông Sáu sẽ nhận nhiệm vụ mới, do Bộ Chính trị phân công.

Hoài Vũ