Trưởng Ban tổ chức Trung ương trúng cử ĐBQH

28/05/2016 08:29

Tại tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên BCT, Trưởng Ban Tổ chức TƯ trúng cử với số phiếu cao nhất.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương trúng cử ĐBQH 1

Tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm các tỉnh có lượng cử tri đông đảo đi bầu cử

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kết quả và danh sách người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả kiểm phiếu, Quảng Ninh đã bầu được 7 đại biểu Quốc hội với kết quả trúng cử trung bình là 80%. Đại biểu trúng cử với số phiếu cao nhất trên 91% là ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, 75 đại biểu trúng cử đều đạt tỷ lệ trúng cử cao, người cao nhất đạt 95%, người thấp nhất đạt trên 59%.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Ninh có tỷ lệ số cử tri đi bầu đạt 99,66%, có được điều này là nhờ công tác tuyên truyền quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tích cực của người dân. Tuy nhiên, Quảng Ninh có 5 khu vực bỏ phiếu tại 4 huyện, thị xã trong tỉnh phải tiến hành bầu thêm số lượng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 do bầu không đủ 2/3 số đại biểu, bao gồm các huyện, thị Hải Hà, Đông Triều, Quảng Yên và huyện đảo Cô Tô. Thời gian tổ chức bầu thêm sẽ được tổ chức trong vòng 15 ngày tới theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Hữu Tuấn