Thứ Bảy, 07/12/2019 15:02:09 Hotline: 0901 514 799

Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển dụng hơn 150 viên chức

25/12/2018 17:05

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 với 154 chỉ tiêu.

Keyword đầu tiên có dấu

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 với 154 chỉ tiêu

Thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

Số lượng tuyển dụng là 154 chỉ tiêu cho cả 3 cơ sở đào tạo (Hà Nội, Vĩnh Yên và Thái Nguyên) của nhà Trường, gồm: Phòng Tài chính - Kế toán: 1 chỉ tiêu; Phòng Tổ chức cán bộ: 4 chỉ tiêu; Phòng Đào tạo: 3 chỉ tiêu; Phòng Thanh tra giáo dục: 2 chỉ tiêu; Phòng Công tác sinh viên: 2 chỉ tiêu; Phòng KHCN&HTQT: 1 chỉ tiêu; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo: 4 chỉ tiêu; Phòng Hành chính - Quản trị: 4 chỉ tiêu; Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản: 2 chỉ tiêu; Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện: 11 chỉ tiêu; Khoa Đào tạo tại chức: 2 chỉ tiêu; Khoa Cơ khí: 17 chỉ tiêu; Khoa Công trình: 35 chỉ tiêu; Khoa Kinh tế vận tải: 25 chỉ tiêu; Khoa Công nghệ thông tin: 28 chỉ tiêu; Khoa Cơ sở kỹ thuật: 2 chỉ tiêu; Khoa Lý luận chính trị: 2 chỉ tiêu; Khoa Khoa học cơ bản: 7 chỉ tiêu; Trung tâm Công nghệ cơ khí: 2 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức; Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm dự tuyển; Nội dung, hình thức và thời gian thi xem trên Website: utt.edu.vn hoặc bảng tin tại các Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 25/01/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: tại Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 202, Nhà H1), Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ:0243.552.6339

Hà Linh