Trường ĐH, CĐ phải đăng ký thông tin tuyển sinh

21/01/2015 16:53

Thông tin công bố của các trường phải đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ GD&ĐT.

trường Đh, cĐ phải đăng ký thông tin tuyển sinh
 

Thông tin công bố của các trường phải đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ GD&ĐT.

Các cơ sở đào tạo báo cáo chậm sau thời hạn yêu cầu phải tự chịu trách nhiệm trong việc tự công bố thông tin tuyển sinh của trường.

Mục đích của việc đăng ký thông tin nói trên nhằm có thông tin đầy đủ, chính xác của các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gia đình thí sinh trong việc chọn trường, ngành nghề đào tạo.

V.A

Báo giấy