1.AltSchool là một ngôi trường được hậu thuẫn bởi những người có tiền và có tầm ảnh hưởng tại thung lũng Silicon.
1.AltSchool là một ngôi trường được hậu thuẫn bởi những người có tiền và có tầm ảnh hưởng tại thung lũng Silicon.
Phan Hằng (Theo Businessinsider)