Trường quân đội nào có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất năm 2019?

26/04/2019 19:10

Trường Sỹ quan Chính trị là trường quân đội có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất trong năm 2019.

trường quân đội nào có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất năm 2019?
Trường Sỹ quan Chính trị là trường quân đội có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất trong năm 2019 (Ảnh minh họa)

Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của 18 trường quân sự là 5.520 sinh viên. Trong đó, Trường Sỹ quan Chính trị là 639 sinh viên. So với năm 2018, số chỉ tiêu Trường Sỹ Quan Chính trị năm nay tăng 74 sinh viên.

Phương thức tuyển sinh của các trường quân đội đều được Bộ Quốc Phòng quy định. Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng cao nhất vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi có kết quả thi THPT, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định; tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong quân đội mà thí sinh đăng ký.

Biển Ngọc