Trường Sĩ quan Thông tin: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

05/07/2016 11:32

Trường Sĩ quan Thông tin công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2016.

Trường Sĩ quan Thông tin: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 1

Trường Sĩ quan Thông tin công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

Năm 2016, Trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh 1305 chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đối với các ngành đào tạo đại học quân sự, Trường chỉ tuyển thí sinh nam trong cả nước. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

Đối với các ngành đào tạo đại học dân sự, Trường tuyển sinh cả nam và nữ thanh niên trên toàn quốc.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Sĩ quan Thông tin:

Trường Sĩ quan Thông tin: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 2

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Sĩ quan Thông tin.

 Xem thêm video:

Hằng Thu (Tổng hợp)