"Truy" tiến độ xử lý trách nhiệm vụ Formosa

21/12/2016 15:37

Bộ TN-MT đang phối hợp với Ủy ban KTTƯ xác định những dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân vụ Formosa.

"truy" tiến độ xử lý trách nhiệm vụ formosa

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại cuộc làm việc.

Sáng 21/12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi kiểm tra, nhắc lại quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, Tổ trưởng Tổ Công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ giải trình làm rõ thêm 7 vấn đề, ngoài 7 nhiệm vụ quá hạn.

Trong số các vấn đề Thủ tướng yêu cầu, đề cập đến sự cố môi trường do Formosa gây ra là sự cố rất đáng tiếc, thiệt hại vô cùng lớn, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trong quá trình chỉ đạo, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét, đánh giá việc cấp phép xả thải, đánh giá tác động môi trường, quy trình xử lý.

“Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng cũng hứa là yêu cầu kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm nếu có vi phạm và công bố công khai trước dư luận, báo chí. Thủ tướng đặt vấn đề, đề nghị Bộ trưởng báo cáo tiến độ công việc đến đâu rồi”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt.

Giải trình những vấn đề Thủ tướng đặt ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, ngay khi sự cố môi trường xảy ra, Bộ đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cử đoàn xuống xác định những dấu hiệu vi phạm. Bộ đang phối hợp và sẽ căn cứ vào kết luận của Ủy Ban Kiểm tra, Bộ Chính trị để xử lý.

“Bộ sẽ thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định của pháp luật về xử lý cán bộ bảo đảm dân chủ, chính xác, nghiêm minh. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ sẽ xử lý trong năm 2016. Còn sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị về tập thể, cá nhân có liên quan nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 596 nhiệm vụ, trong đó có 60 nhiệm vụ liên quan đến việc giải quyết sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung.

Đến nay, đã hoàn thành 501 nhiệm vụ, 85 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, 7 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành. 

Trong 7 nhiệm vụ chưa hoàn thành, có 1 nhiệm vụ liên quan đến việc giải quyết sự cố môi trường khiến hải sản chết bất thường là “xây dựng dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung”.

Xem thêm Video:

Anh Thư