Từ 1/11, thanh toán chi phí cho người mang thai hộ có thẻ BHYT

06/10/2016 10:21

Thông tư cũng quy định cơ sở KCB thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ...

từ 1/11, thanh toán chi phí cho người mang thai hộ có thẻ bhyt

Từ 1/11, thanh toán chi phí cho người mang thai hộ có thẻ BHYT

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB)  tại cơ sở KCB được cơ quan bảo hiểm thanh toán. Bên cạnh đó, bên nhờ mang thai hộ phải có trách nhiệm chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Bao gồm: Chi phí đi lại tới cơ sở KCB để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế: Xác định theo giá ghi trên vé, hóa đơn, hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện, chi phí dinh dưỡng, chi phí y tế ngoài danh mục chi trả bảo hiểm…

Thông tư này cũng quy định cơ sở KCB thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy trình chuyên môn kỹ thuật do cấp có thẩm quyền quy định. Đồng thời, phối hợp với tổ chức BHXH thực hiện việc thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của pháp luật về BHYT. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2016.

B.C