Từ 1/1/2015, tăng lương tối thiểu vùng

12/11/2014 09:43

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan...

Từ 1/1/2015, tăng lương tối thiểu vùng 1

Theo đó, lương tối thiểu vùng năm 2015 cao hơn mức hiện hành từ 250-400 nghìn đồng mỗi tháng, cụ thể: Vùng 1 là 3,1 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,75 triệu đồng/tháng; 2,4 triệu đồng/tháng; 2,15 triệu đồng/tháng…

Nghị định quy định rõ, khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định; các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định.

Q.A