Từ 1/1/2017, dừng thu phí, lệ phí ngoài danh mục

18/02/2016 14:51

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm...

Từ 1/1/2017, dừng thu phí, lệ phí ngoài danh mục 1

Theo Luật Phí và lệ phí, kể từ 1/1/2017, viện phí sẽ được chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do Nhà nước quản lý - Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí còn hiệu lực thi hành do Bộ, ngành, địa phương đang tự thu, quản lý và sử dụng nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Phí và lệ phí.

Theo đó, trường hợp khoản phí, lệ phí nào có tên trong danh mục kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, nay không có tên trong danh mục phí kèm theo Luật Phí và lệ phí thì kể từ ngày 1/1/2017 sẽ dừng thu. Trường hợp khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Luật Phí và lệ phí, các Bộ, ngành chủ động chỉ đạo xây dựng đề án thu phí và dự thảo các thông tư thu phí cần ban hành gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2016 (đối với các khoản phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính); UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trình Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp ban hành văn bản thu phí (đối với phí thuộc thẩm quyền HĐND).

C.Sơn