Từ 15h chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ

01/06/2019 15:12

Kể từ 15h chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ, giảm nhiều nhất là xăng RON95 với 380 đồng/lít.

từ 15h chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ
Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ từ 15 chiều 1/6. Ảnh minh họa

Cụ thể, giảm nhiều nhất là xăng RON95-III 380 đồng/lít. Các mặt hàng khác: xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 sau 15 h chiều nay không cao hơn 20.219 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.219 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.394 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 16.225 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.354 đồng/kg.

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 với mức 100 đồng/lít; tiếp tục nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu như hiện hành (300 đồng/lít).

Bên cạnh đó, Liên Bộ cũng quyế định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 398 đồng/lít (kỳ trước chi 457 đồng/lít) và không chi Quỹ bình ổn đối với xăng RON95 và các loại dầu.

C.Sơn