Từ 19/10, bắt đầu thu phí trên QL18 đoạn Uông Bí – Hạ Long

17/10/2014 19:51

Tổng cục Đường bộ VN có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện quản lý thu phí, an toàn giao thông tại trạm thu phí.

từ 19/10, bắt đầu thu phí trên ql18 đoạn uông bí – hạ long
Từ 19/10, QL18 đoạn Uông Bí - Hạ Long bắt đầu thu phí để hoàn vốn

Theo quyết định của Bộ GTVT, trạm thu phí Đại Yên được giao cho nhà đầu tư triển khai thu phí trong thời gian thực hiện hợp đồng BOT, kết thúc thời hạn thu phí theo hợp đồng hoặc khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định trưng mua, yêu cầu dịch chuyển trạm thu phí, chấm dứt quyền thu phí thì trạm thu phí này sẽ được xử lý hoặc chuyển giao cho Tổng cục Đường bộ VN hoặc đơn vị được Bộ GTVT chỉ định để tiếp tục quản lý, xử lý theo quy định hiện hành.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và giám sát nhà đầu tư triển khai thu phí tại trạm để hoàn vốn BOT theo quy định của pháp luật. Theo đó, Tổng cục Đường bộ VN có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện quản lý thu phí, an toàn giao thông tại trạm thu phí.

Đối với Công ty Cổ phần phát triển Đại Dương hoặc đơn vị được nhà đầu tư giao nhiệm vụ thu phí, Bộ GTVT yêu cầu cần triển khai các biện pháp đảm bảo không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên thu phí.

“Đơn vị thu phí cần tổ chức thu phí đúng quy định, bán kịp thời đầy đủ không hạn chế các loại vé tháng, vé quý theo yêu cầu của người mua. Theo định kỳ, nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả thu phí và tình hình thực hiện hợp đồng BOT, thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định hiện hành về Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN và các cơ quan liên quan theo quy định”, Bộ GTVT yêu cầu.

Đình Quang