Tư lệnh Cảnh sát Biển vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

24/10/2021 10:44

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Tối 23/10, Văn phòng Chính phủ đã công bố thông tin Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát Biển Việt Nam.

Tư lệnh Cảnh sát Biển vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai? 1

Thiếu tướng Lê Quang Đạo phát biểu tại một hội nghị

Phó Tư lệnh Biên Phòng được bổ nhiệm làm Tư lệnh Cảnh sát Biển

Theo Quyết định 1789, điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Thiếu tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê quán xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông nhập ngũ năm 1989, là chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Nam Ninh; sau đó, đi học tại Trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng).

Giai đoạn 1993-2001, ông nhận nhiệm vụ tại lực lượng Biên phòng Lạng Sơn, lần lượt giữ các chức vụ: Đội trưởng Đội công tác Biên phòng, Đồn Biên phòng Thanh Lòa; Phó Trạm trưởng Trạm Cốc Nam, Đồn Biên phòng Tân Thanh; tiếp tục theo học tại Đại học Biên phòng trong 2 năm.

Từ tháng 6/2001 đến tháng 3/2011, ông là Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn); Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Giai đoạn 2011-2019, ông được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn là Phó Tham mưu trưởng (4/2011-10/2011), Tham mưu trưởng (11/2011-7/2016), Phó Chỉ huy trưởng (8/2016-7/2018), Chỉ huy trưởng (8/2018-12/2019). Cũng trong giai đoạn này, ông theo học hai khóa đào tạo tại Học viện Lục quân và Học viện Quốc phòng.

Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Tháng 9/2020, ông giữ cương vị Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng và được thăng quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố Thiếu tướng Lê Quang Đạo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 22/10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định 1789/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Bổ nhiệm nhân sự thay thế 6 tướng Cảnh sát biển bị cách chức, xóa tư cách

Cùng đó, Thủ tướng có các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.

Cụ thể, điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng; Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh;

Đại tá Vũ Trung Kiên, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật; Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Phạm Kim Hậu.

Cách chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Trần Văn Nam; cách chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng; cách chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Hoàng Văn Đồng, xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Bùi Trung Dũng.

Các nhân sự trên bị thi hành kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Việt Hòa