Từ tố cáo nặc danh, phát hiện chủ tịch xã chi hỗ trợ sai quy định

15/06/2020 11:43

Chi hỗ trợ cho đối tượng nghỉ thai sản không đúng quy định, Chủ tịch UBND xã Đông Thới (Cà Mau) bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ảnh minh họa

Ngày 15/6, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) vừa chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Bùi Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã Đông Thới do chi hỗ trợ cho đối tượng nghỉ thai sản không đúng quy định.

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Vũ Khanh, công chức kế toán của xã, do trong quá trình tham mưu chi hỗ trợ cho đối tượng nghỉ thai sản không đúng quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đông Thới, thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 44,4 triệu đồng; đối chiếu với Bảo hiểm xã hội (BHXH) để cắt giảm lại cho ngân sách số tiền hơn 6,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, rà soát lại số tiền 13,8 triệu đồng đã chi hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 4 đối tượng hoạt động không chuyên trách và đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, UBND huyện Cái Nước nhận được đơn tố cáo nặc danh đối với ông Bùi Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã Đông Thới có sai phạm trong việc quản lý tiền ngân sách nhà nước để chi và đề nghị thu hồi tiền đã cho 4 trường hợp nghỉ thai sản không đúng đối tượng. Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã chỉ đạo thành lập Tổ xác minh số 894 để xác minh, làm rõ.

Qua làm việc với UBND xã Đông Thới, tổ xác minh xét thấy, các đối tượng nghỉ thai sản được đề cập trong đơn tố cáo không thuộc diện được hưởng chế độ thai sản của Luật BHXH, nên không được hưởng chế độ thai sản.

Mặt khác, qua rà soát văn bản pháp luật, tổ xác minh thấy chưa có quy định rõ về chế độ đối với những trường hợp này. Đồng thời, Quy chế chi tiêu nội của UBND xã Đông Thới không xây dựng chính sách hỗ trợ nào khác cho đối tượng nghỉ thai sản. Do đó, UBND xã Đông Thới không được phép chi.

Giải trình với Chủ tịch UBND xã Đông Thới, ông Nguyễn Vũ Khanh cho rằng, do 4 người hoạt động không chuyên trách, nên trong thời gian nghỉ thai sản không được hưởng chế độ nào khác ngoài phụ cấp hàng tháng của xã, hoàn cảnh gia đình của 4 người này gặp khó khăn, nên trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo UBND xã chi trả không báo giảm mà vẫn lập danh sách cho nhận phụ cấp hàng tháng bình thường.

Vì vậy, từ tháng 4/2016 - 12/2019, xã này chi không đúng quy định số tiền hơn 64,5 triệu đồng (trong đó, trích nộp BHXH 22% hơn 6,2 triệu đồng; phụ cấp hành tháng hơn 44,4 triệu đồng và kinh phí hoạt động 13,8 triệu đồng).

Tính đến cuối tháng 2/2020, đã có 2 người nộp lại với số tiền 4,5 triệu đồng, 2 người còn lại vẫn chưa nộp. Trong đó, 1 người hứa khi hết thời gian thai sản, đi làm lại sẽ nhận hoạt động hàng tháng trả lại cho ngân sách và 1 trường hợp được thông báo tinh giản theo nghị định 34/2019/NĐ-CP hứa khi được trả chế độ dôi dư sẽ trả lại cho ngân sách 50% số tiền đã nhận, còn 50% đến cuối năm 2020 sẽ trả dứt điểm.

Gia Minh