"Tư tưởng của ông Tập Cận Bình nổi bật trong điều lệ ĐCSTQ"

24/10/2017 11:46

Chủ tịch Tập Cận Bình, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ trì phiên bế mạc quan trọng.

"tư tưởng của ông tập cận bình nổi bật trong điều lệ Đcstq"

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo Tân Hoa xã, sáng 24/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ XIX (Đại hội XIX) đã tiến hành phiên bế mạc, tham dự có 2.336 đại biểu và khách mời. 

Tại đây, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) đã được bầu. Chủ tịch Tập Cận Bình, Bí thư ĐCSTQ, chủ trì phiên bế mạc quan trọng này.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thông qua các nghị quyết về báo cáo của Đại hội XVIII, bản báo cáo hoạt động của CCDI và sửa đổi Điều lệ Đảng.

Theo nguồn tin thân cận của báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), tư tưởng chính trị của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã "được làm nổi bật" trong Điều lệ ĐCSTQ sửa đổi tại Đại hội lần thứ XIX.

"tư tưởng của ông tập cận bình nổi bật trong điều lệ Đcstq"

Cánh phóng viên trong nước và quốc tế tham dự để đưa tin về sự kiện chính trị quan trọng ở Trung Quốc

Thực tế cho thấy, tại lễ bế mạc, Đại hội 19 đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới. Nghị quyết của Đại hội XIX nêu rõ ĐCSTQ tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng, coi cải cách mở cửa là con đường để xây dựng một nước Trung Quốc mạnh hơn và là đặc trưng quan trọng nhất của giai đoạn phát triển mới ở Trung Quốc.

Đại hội cũng nhất trí thông qua "Tư tuởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới", đồng thời đưa tư tuởng này quán triệt vào Điều lệ Đảng sửa đổi.

Nghị quyết Đại hội 19 khẳng định kết hợp chặt chẽ hệ thống, con đường và học thuyết chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” là sự kết tinh trí tuệ tập thể của ĐCSTQ, là tư tưởng chỉ đạo lâu dài, đồng thời nêu rõ quan điểm đó đại diện cho thành tựu mới nhất mà ĐCSTQ đạt được trong quá trình áp dụng chủ nghĩa Marx vào điều kiện thực tiễn của Trung Quốc.

"tư tưởng của ông tập cận bình nổi bật trong điều lệ Đcstq"

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại hội 19 ĐCSTQ

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 sẽ họp phiên đầu tiên vào sáng mai 25/10 và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

SCMP dẫn tuyên bố của Đại hội XIX cho hay: "Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong Kỷ nguyên mới" được Chủ tịch Trung Quốc tiết lộ trong diễn văn báo cáo chính trị đọc vào cuối tuần trước sẽ là tư tưởng hướng dẫn hành động cho ĐCSTQ".

Như vậy, SCMP cho rằng động thái chính trị quan trọng này cho thấy tư tưởng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn sẽ được thông qua trong Điều lệ Đảng sửa đổi và đưa hệ tư tưởng của ông Tập Cận Bình sánh ngang với các cựu lãnh đạo tiền nhiệm của nước này là các ông Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Đại hội 19 ĐCSTQ diễn ra vào giai đoạn quyết định của quá trình Trung Quốc hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Đại hội có chủ đề "“Không quên tâm nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm hoàn thành thắng lợi xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành thắng lợi to lớn chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, phấn đấu không ngừng nhằm thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân dộc Trung Hoa”.

Lê Dũng