Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã bàn giao mặt bằng gần 80%

10/06/2021 11:33

Tuyến metro số 2 hiện đã bàn giao mặt bằng được gần 80%, Ban QLĐSĐT TP.HCM kiến nghị UBND TP giải quyết dứt điểm vướng mắc những hộ còn lại.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã bàn giao mặt bằng gần 80% 1

Sơ đồ mặt bằng tuyến metro số 2 theo quy hoạch

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, về công tác GPMB hiện các quận đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng (đạt 78,6%). Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn cho 5 gói thầu liên quan đến hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật.

Về công tác lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu chính, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã đồng ý cập nhật kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung cho dự án; Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã triển khai thực hiện lập dự toán các gói thầu và tổng dự toán, rà soát, hoàn chỉnh lại hồ sơ mời thầu phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM dự án vẫn còn nhiều tồn tại cần được giải quyết trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, về công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn thành theo kế hoạch do gặp một số khó khăn về thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn quận 3 và một số trường hợp có khiếu nại. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP đang tích cực phối hợp với UBND các quận và sở ngành để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Về cơ chế tài chính, việc phân chia vốn cấp phát, vay lại cho từng nguồn vốn vay (cả cũ và dự kiến vay mới) có thay đổi so với thời điểm trình, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư do Hiệp định vay đã hết hạn.

Bên cạnh đó, khoản vay của Ngân hàng đầu tư Châu Âu (EIB) và khoản vay còn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á đã hết hạn. Việc này dẫn đến cần phải thu xếp bổ sung khoản tài chính khoảng 137,44 triệu USD từ Ngân hàng EIB. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xem xét, xúc tiến các thủ tục liên quan.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính xem xét thẩm định điều kiện vay lại để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện thủ tục gia hạn khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức và xúc tiến khoản vay bổ sung với Ngân hàng EIB.

Đồng thời, kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc về thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn quận 3.

Đỗ Loan