Tỷ lệ chậm chuyến tiếp tục giảm

27/09/2014 16:15

Tin từ Cục Hàng không VN, trong ngày 24/9, tỷ lệ các chuyến bay bị chậm của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco tiếp tục giảm.

Tin từ Cục Hàng không VN, trong ngày 24/9, tỷ lệ các chuyến bay bị chậm của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco tiếp tục giảm.

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, trong tổng số 431 chuyến khai thác, chỉ có 15 chuyến chậm, tương đương tỷ lệ 3,5%. Hãng hàng không Jetstar có tỷ lệ chậm chuyến trong ngày cao nhất với 9,1% trong khi tỷ lệ chậm chuyến của Vietnam Airlines và Vietjet Air chỉ tương ứng 3,3% và 2%. Vasco không có chuyến bay nào bị chậm.
 

Ngân Anh