Ngày 17/8, lực lượng cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine đã thực hiện diễn tập sự cố hạt nhân tại thành phố Zaporizhzhia, nơi có nhà máy hạt nhân đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga.
Ngày 17/8, lực lượng cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine đã thực hiện diễn tập sự cố hạt nhân tại thành phố Zaporizhzhia, nơi có nhà máy hạt nhân đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga.
Hoàng Anh (Theo Metro)