Ứng vốn đẩy nhanh tiến độ cải tạo QL1A, đường HCM

19/11/2014 01:24

Tổng số tiền 3.018 tỷ đồng được ứng trước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp QL 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Ứng vốn đẩy nhanh tiến độ cải tạo ql1a, đường hcm
Một đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, số vốn ứng trước trên được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/3/2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 để thu hồi số vốn ứng trước theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý điều chuyển 622 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 không có khả năng giải ngân hết của Dự án Luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu (giai đoạn 1) để bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các dự án cải tạo, nâng cấp QL 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Việc điều chuyển vốn của Dự án Luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu (giai đoạn 1) nêu trên bảo đảm không giảm số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 của Dự án này khi cần sử dụng.

Bình Minh