Thứ Hai, 27/01/2020 01:26:42 Hotline: 0901 514 799
5. Không lập kế hoạch như một thói quen: Nhiều người có thói quen uống rượu vào bữa ăn, vào cuối tuần hay những dịp đặc biệt,... Hãy rà soát lại kế hoạch và thói quen của mình nếu giống như vậy, hãy cắt giảm thời gian uống rượu và thay thế bằng những thói quen tốt hơn.
5. Không lập kế hoạch như một thói quen: Nhiều người có thói quen uống rượu vào bữa ăn, vào cuối tuần hay những dịp đặc biệt,... Hãy rà soát lại kế hoạch và thói quen của mình nếu giống như vậy, hãy cắt giảm thời gian uống rượu và thay thế bằng những thói quen tốt hơn.
Linh Trang (Theo RD)