Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 44

14/01/2016 06:05

Theo dự kiến, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 44 1
Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/1

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), dự án Luật Tiếp cận thông tin, dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. 

Tại phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Hoài Thu