Văn học Nga - Xô viết ảnh hưởng lớn tới văn học Việt Nam

07/11/2017 14:12

Đây là khẳng định của hầu hết các đại biểu tham dự Hội thảo “Văn học Nga-Xô viết với văn học Việt Nam”...

văn học nga - xô viết ảnh hưởng lớn tới văn học việt nam

“Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovski một thời được coi là cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ thanh niên Việt Nam

Tại sự kiện, các đại biểu được giới thiệu về những thành tựu của những tác giả nổi tiếng của văn học Nga - Xô viết, đặc biệt là những tác phẩm văn học đương đại. Việt Nam đã có hơn nửa thế kỷ chứng kiến những ảnh hưởng to lớn, cùng những tinh hoa của văn học Nga - Xô viết với công chúng văn học, đặc biệt là văn học Việt Nam. 

Là người khởi xướng thành lập Nhà lưu niệm về văn học Nga, dịch giả Thúy Toàn cho rằng, những tư liệu sưu tập được tại nhà lưu niệm cho thấy, Cách mạng Tháng Mười đã ảnh hưởng tới việc chuyển hướng của văn học Việt Nam. Dịch giả cũng tâm sự, hiện nhà lưu niệm này mới trưng bày một số tài liệu nghiên cứu, cuốn sách về văn học Nga - Xô viết, về ảnh hưởng của nền văn học lớn này tới Việt Nam, chứ chưa có chỗ để trưng bày các hiện vật nên rất mong được sự hỗ trợ của Hội Nhà văn Việt Nam...