VATM điều hành khoảng 730 nghìn chuyến bay năm 2016

18/01/2017 20:29

Theo Tổng giám đốc TCT Quản lý bay VN (VATM) Phạm Việt Dũng, năm 2016, tần suất bay đặc biệt tăng cao.

vatm điều hành khoảng 730 nghìn chuyến bay năm 2016

VATM điều hành khoảng 730 nghìn chuyến bay năm 2016

Được biết, trong năm 2016, Tổng công ty Quản lý bay VN đạt 3.138 tỷ đồng doanh thu (tăng 138% với với năm 2015); lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng; nộp ngân sách 2.172 tỷ đồng.

Sang năm 2017, VATM xác định mục tiêu ưu tiên là đảm bảo an toàn, điều hòa, hiệu quả cho 100% chuyến bay trong vùng trách nhiệm. Cụ thể, doanh nghiệp này phấn đấu giảm 5% các chỉ số về an toàn, đảm bảo điều hành bay an toàn trong mọi hoàn cảnh. 

T.B