VATM phải thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hàng không

02/07/2020 19:40

Hôm nay (2/7), Đảng bộ TCT Quản lý bay VN (VATM) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Đại hội Đảng bộ TCT Quản lý bay Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hàng không

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ GTVT khẳng định: Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) là một Đảng bộ lớn với hơn 1.600 đảng viên, có vị trí quan trọng trong lĩnh vực hàng không nói riêng, ngành GTVT nói chung.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ, các cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ VATM đã nêu cao vai trò lãnh đạo trong toàn đảng bộ, lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu; Nâng cao đáng kể được nguồn lực, vị thế điều hành bay của Việt Nam với việc tổ chức vùng trời mới; điều chỉnh khu vực trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay theo lưu lượng và tính chất hoạt động bay; Tập trung xử lý các giải pháp, các phân khu kiểm soát cho các vùng trời quan trọng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, các vùng bay trên trục Bắc - Nam thông qua việc áp dụng các đường hàng không song song, một chiều…

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Năng lực điều hành bay được nâng cao, đáp ứng điều hành trên 1,5 triệu chuyến bay/năm.

Hoạt động quản lý, điều hành bay của Tổng công ty đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vùng trời, chủ quyền biển đảo, bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Thời gian tới, Bí thư Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Đảng bộ Tổng công ty xác định và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hàng không, phối hợp với lực lượng khác trong bảo vệ vùng trời, lãnh hải quốc gia; Nâng cao vị trí, vai trò Việt nam trong khu vực và quốc tế về quản lý bay, quản lý bầu trời trong bối cảnh quốc tế và khu vực đã và đang diễn biến phức tạp.

VATM cũng cần tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu, lập quy hoạch phát triển lĩnh vực hàng không giai đoạn 2030, tầm nhìn 2050; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư, xã hội hoá khai thác kết cấu hạ tầng hàng không, đề xuất xây dựng các cơ chế của ngành nói chung, cơ chế tài chính, phí, giá cụ thể trong quản lý bay nói riêng…

Điều hành an toàn 100% chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3
Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) là một Đảng bộ lớn với hơn 1.600 đảng viên

Trước đó, báo cáo tại Đại hội, ông Đoàn Hữu Gia, Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc VATM cho biết: 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra.

Đến nay, năng lực của toàn hệ thống trong dây chuyền cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đã đáp ứng điều hành trên 1,5 triệu lần chuyến/năm và đã đạt tiêu chí 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được điều hành an toàn.

VATM cũng đã tích cực tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp và tích cực đổi mới công nghệ; Tích cực bồi dưỡng, đào tạo trình độ về mọi mặt cho cán bộ và người lao động, các chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đều đã vượt mức đề ra.

“Trong 5 năm, tính 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019, VATM đã điều hành hơn 4 triệu chuyến bay, vượt mức 22,04% so với mục tiêu đề ra. Tổng doanh thu đạt hơn 16,6 nghìn tỷ đồng, vượt 58,76%; Nộp NSNN đạt hơn 13,3 nghìn tỷ đồng, vượt 33,09%.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ VATM đã kết nạp 532 đảng viên (tăng 7,67% so với nhiệm kỳ 2010- 2015, vượt 2,67% so với chỉ tiêu Đại hội VII Đảng bộ Tổng Công ty đề ra.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 4
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay VN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ VATM đặt mục tiêu đến năm 2025, năng lực của toàn hệ thống trong dây chuyền cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đáp ứng điều hành từ 2 triệu đến 4 triệu lần chuyến/năm, với tiêu chí 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được điều hành an toàn.

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch, tài chính giai đoạn 2020- 2025. Sản lượng điều hành bay phấn đấu đạt hơn 4,2 triệu chuyến (tăng bình quân 24,70%/năm). Tổng doanh thu phấn đấu đạt hơn 19,7 nghìn tỷ đồng (tăng bình quân 26,00%/năm). Nộp ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt hơn 11,2 nghìn tỷ đồng, (tăng bình quân 20,05%/năm).

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VATM phấn đấu hằng năm, 100% số lượng tổ chức đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, có từ 15- 20% số lượng tổ chức đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Phấn đấu hằng năm, 100% số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; có từ 15- 20% số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt từ 500 đồng chí trở lên (tăng 5% trở lên so với nhiệm kỳ 2015- 2020).

Hôm nay (2/7), Đại hội Đảng bộ TCT Quản lý bay đã bầu 23 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu ra 25 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ngày mai (3/7), Đại hội sẽ tiến hành bầu chức danh Bí thư Đảng ủy khóa mới.

T.Bình