Vì sao 2 Phó GĐ Trung tâm Văn hóa ở Vĩnh Long bị thu hồi tiền hỗ trợ?

05/10/2021 15:55

Ngày 5/10, UBND tỉnh Vĩnh Long có quyết định thu hồi chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ đối với 2 viên chức.

Theo đó, thu hồi chính sách hỗ trợ đối với ông P.T.T., Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mang Thít và ông L.M.H., Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Vì sao 2 Phó GĐ Trung tâm Văn hóa ở Vĩnh Long bị thu hồi tiền hỗ trợ? 1

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Long Hồ.

Qua phản ánh và xác minh hồ sơ, 2 trường hợp này chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thu hồi kinh phí hỗ trợ, hoàn trả ngân sách theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, các cơ quan, đơn vị hiểu đúng và đủ các quy định của Nghị quyết 68 và Quyết định 23 liên quan đến các đối tượng do ngành quản lý.

Tổ chức rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, bộ phận có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối tượng thụ hưởng, tránh để xảy ra các trường hợp sai sót tương tự.

"Giao Chủ tịch UBND các huyện Long Hồ và Mang Thít chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp viên chức thuộc địa bàn quản lý lợi dụng chính sách, nếu có, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh", UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu.

Tuy nhiên, chưa rõ số tiền mà 2 ông này đã nhận hỗ trợ là bao nhiêu.

Lê An