Vì sao Bộ Công thương chậm cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước?

13/12/2019 09:16

Vì sao Bộ Công thương chậm cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc bộ này quản lý?

Vì sao Bộ Công thương chậm cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước? 1
Theo kế hoạch Bộ Công thương sẽ thực hiện CPH 2 đơn vị là Tổng Công ty giấy Việt Nam và Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC vào năm 2020.

Trong phiên họp báo thường kỳ của Bộ Công thương ngày 12/12, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đổi mới doanh nghiệp cho biết: Công tác cổ phần hóa (CPH) gặp một số vấn đề khó khăn cần giải quyết trước mắt...

Bà Hoa chia sẻ: Theo kế hoạch CPH đến năm 2020, Bộ Công thương đã bàn giao các đơn vị thuộc bộ về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước thực hiện CPH. Theo Nghị quyết 26 của Thủ tướng Chính phủ về CPH, bộ sẽ CPH 2 đơn vị là Tổng Công ty giấy Việt Nam và Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC. Theo chỉ thị của Thủ tướng, 2 đơn vị này phải hoàn tất CPH vào năm 2020.

Bộ đang rà soát các quy trình, thủ tục của 2 đơn vị, song có một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới Tổng Công ty giấy Việt Nam. Đó là đối với nhà máy giấy Phương Nam thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam cũng đang có vướng mắc liên quan tới việc bán tài sản, đã ảnh hưởng đến CPH.

Ngoài ra, liên quan đến Nghị định 167 là đơn vị sản xuất giấy đặc thù, ảnh hưởng tới nguồn nguyên liệu của các nông lâm trường thực hiện theo Nghị quyết riêng của Chính phủ. NĐ 167 có yêu cầu rõ, khi thực hiện CPH phải thực hiện các phương án về nguồn đất, trong khi các đơn vị có nguồn đất lớn, nên gặp khó khăn nhất định.

Theo đó, việc sắp xếp các nông lâm trường, vùng nguồn nguyên liệu cũng ảnh hưởng đến CPH. Một số đơn vị thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ở Phú Thọ, Hà Giang đang thực hiện thu hồi đất để phục vụ an sinh xã hội, phát triển kinh tế, do đó Tổng Công ty giấy cũng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, Bộ Công thương đã có chỉ đạo rà soát lại vùng nguyên liệu, đặc biệt liên quan đến sắp xếp sử dụng đất sau khi CPH theo trình tự chặt chẽ, khắt khe nên cũng ảnh hưởng một phần đến tiện độ CPH.

Mặt khác, cũng theo bà Hoa, liên quan đến xử lý tài chính, cũng tồn tại nhiều khó khăn về kiểm toán, cần thời gian thực hiện và sau khi xử lý phương án đất thì mới ra được quyết định CPH. Tuy nhiên, theo kế hoạch Bộ Công thương sẽ thực hiện CPH 2 đơn vị này vào năm 2020.

Hồng Hạnh