Vì sao chưa miễn, giảm giá vé qua trạm BOT Cà Ná?

29/11/2017 11:54

Theo Bộ GTVT, đối tượng, mức giảm và thứ tự ưu tiên giảm giá vé qua trạm theo đề xuất chưa phù hợp.

Trần Duy